Τραπέζι καφενείου, σε διάφορα χρώματα.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.