Τραπέζι ειδικό τετράγωνο, μεγάλο, σε επιθυμητή διάσταση και υψηλά stand.