Σκαμπό “ΚΛΑΣΙΚΟ”, βαφή ΠΑΛΑΙΩΣΗ, εντυπωσιακή κατεργασία, με αναφορά στην απόχρωση του γκρι, σκούρο υπόστρωμα με καταρρακτώδη νερά λευκού.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.