Σκαμπό μπαρ «ΚΛΑΣΙΚΟ» σε βαφή Blue Jean (παλαίωση).