Σκαμπό “ΚΛΑΣΙΚΟ”, με βερνίκι και ταπετσαρία.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.