Σκαμπό “ΚΛΑΣΙΚΟ”, βερνίκι μέτριο καρυδί, με ψάθα.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.