Σκαμπό “ΚΑΡΦΩΤΟ”, με ματ εμποτισμό ασβεστίου.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.