Σκαμπό απλό,με ανεξίτηλη βαφή ματ εμποτισμού, υπόλευκη, λεγόμενη ασβαστίου.

Η εγγύηση αναφέρεται στη μέση βιωσιμότητα της σκελετικής δομής και μόνο.